Raporty bieżące z roku 2017

2017-01-13 - RB nr 1/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

2017-03-15 -RB nr 3/2017  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok

2017-05-09 -RB nr 6/2017 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 rok

2017-05-26 -RB nr 8/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2017 roku.

2017-05-26 - RB_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2017 roku.

2017-06-22 - RB nr 9/2017 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ARAMUS S.A w dniu 21 czerwca 2017r.

2017-06-22 - RB nr 10/2017 Powołanie członków Rady Nadzorczej

2017-06-22 - RB_ASO nr 3/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.06.2017r.

2017-08-04 - RB_ASO nr 4/2017 Uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla projektu deweloperskiego Apartamenty Dobrowskiego

2017-08-04 - RB_ASO: nr 5/2017 Korekta raportu ESPI nr 4/2017 - Uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla projektu deweloperskiego Apartamenty Dobrowskiego

2017-09-29 - RB_ASO nr 6/2017 Transakcje  wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

2017-09-29 - RB_ASO nr 7/2017 Spłata raty kredytu przez Spółkę zależną Emitenta

2017-10-05 - RB_ASO nr 8/2017 Transakcje  wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

2017-11-10- RB ESPI/EBI 9/2017 ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010 )Spłata przed terminem dwóch kredytów przez Spółkę zależną Emitenta

2017-11-16-RB ESPI/EBI  10/2017 ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010) Transakcje wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze